Top Ad

header ads

Od internetowych randek po efektywną e-administrację.

 
Ponad połowa mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski zna przykłady osób, które pozyskały partnera życiowego poprzez internet. Przeciętny mieszkaniec tych terenów spędza online już blisko 6 godzin dziennie, wykorzystując zasoby globalnej sieci głównie w celach rozrywkowych. Rezydenci pozamiejskiej Polski powszechnie korzystają też z e-usług, a odsetek lokalnych firm, które choć w części opierają swoją działalność o internet, wzrósł w bieżącym roku do 55%. NEXERA zaprezentowała wyniki jubileuszowego, autorskiego raportu #RegionyNEXERY2023. 5 lat światłowodu w życiu codziennym małych miejscowości w Polsce.

To już piąta edycja badania, które od 2019 r. opisuje zmiany społeczne i cywilizacyjne związane z dostępem do internetu światłowodowego na terenach, na których hurtowy operator prowadzi swoje wielkoskalowe inwestycje. Jubileuszowa odsłona projektu, poprzez pryzmat historycznych danych wiernie opisuje współczesny cyfrowy krajobraz wsi i mniejszych miejscowości, stawiając również pytania, jak może wyglądać dalsza ewolucja internetowego życia tej części Polski. Zgromadzone wyniki wskazują, że już 6 na 10 użytkowników mieszkających w zasięgu sieci korzysta ze światłowodu. Wzrost popularności i dostępności szybkiego Internetu przekłada się również na czas przeznaczony na cyfrowe aktywności. Co ciekawe, rezydenci Regionów NEXERY spędzają online blisko 25 minut dziennie dłużej niż statystyczni Polacy, a internet to dla nich przede wszystkim źródło rozrywki. Przykładowo, od 2019 r. nieprzerwanie rośnie popularność oglądania filmów w sieci, a podobny trend widać w przypadku randkowania online, ponieważ ponad połowa mieszkańców zna kogoś, kto znalazł swojego partnera życiowego w wirtualnej społeczności. 

Miejscowi przedsiębiorcy powszechnie wykorzystują dostęp do globalnej sieci dla rozwoju działalności biznesowej. Coraz więcej popularnością wśród użytkowników cieszą się też telezakupy i udogodnienia e- administracyjne.

„Gdy rozpoczynaliśmy badania w 2019 r. nikt nie mógł przewidzieć, że w kolejnym roku wybuchnie pandemia, która radykalnie zmieni rolę Internetu w codziennym życiu. Zauważone zmiany objęły przede wszystkim wydłużony czas spędzony w sieci oraz dynamiczny wzrost popularności e-usług i e-rozrywki. W ślad za tymi zjawiskami odnotowaliśmy także poprawę parametrów łączy. W naszym tegorocznym raporcie staraliśmy się jak najbardziej odzwierciedlić zjawiska występujące na przecięciu realnego i wirtualnego świata. Eksplorowaliśmy też nowe obszary, takie jak praca zdalna oraz konteksty, np. mobilność mieszkańców czy stosunek do nieruchomości. Nasze studium ma przy tym wyjątkowy charakter, a na podstawie zebranych przez pięć lat informacji jesteśmy w stanie w miarę dokładnie określić trendy w korzystaniu z Internetu na wsiach i małych miejscowościach położonych na terenie centralnej i północno-wschodniej Polski” – komentuje wyniki badania Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.


Analiza historycznych danych wskazuje, że w ostatnich latach poprawiła się jakość, dostępność i szybkość internetu oraz zwiększyła się liczba jego zastosowań. Według ustaleń raportu #RegionyNEXERY2023 zmiany w korzystaniu z technologii w ciągu następnych 5 lat będą przede wszystkim polegały na przenoszeniu do świata online kolejnych obszarów życia. Wśród przewidywanych trendów respondenci wymieniają elektroniczny obieg dokumentacji, rozwój aplikacji edukacyjnych oraz częstsze korzystanie z platform sprzedażowych. Coraz większy zakres zyskają www.nexera.pl również rozwiązania z obszaru smart village, a dostęp do szerokopasmowej infrastruktury przyczyni się do upowszechnienia proekologicznych postaw wśród społeczeństwa.

Sprawdź, jak światłowodowy internet zmienia na lepsze codzienne życie mieszkańców małych miejscowości w Polsce. Zobacz raport #RegionyNEXERY2023.


Prześlij komentarz

0 Komentarze