Top Ad

header ads

Portal MojaKruszwica.pl zorganizuje debatę z kandydatami na Burmistrza KruszwicyMieszkańcy Kruszwicy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby lepiej poznać swoich kandydatów na Burmistrza Kruszwicy.

Portal informacyjny MojaKruszwica.pl ogłoszą organizację debaty wyborczej, która zgromadzi wszystkich pretendentów do tej funkcji.

Taki głos wychodzi m.in. od kandydatów na to stanowisko. Chęć wzięcia udziału w debacie wyrazili m.in. radna Ilona Dybicz oraz Mikołaj Bogdanowicz.

Plany portalu dotyczące debaty na Burmistrza Kruszwicy nie są nowe sięgają 2018 roku. W tych samorządowych zmaganiach weźmie udział wielu kandydatów co sprawia, że  debata ma sens (odbędzie się jeśli jeden z kandydatów nie przyjdzie). 

Wydarzenie to ma na celu zapewnienie platformy do prezentacji programów  wyborczych, planów rozwoju miasta oraz odpowiedzi na pytania i wątpliwości mieszkańców. 

Debata, zaplanowana na koniec marca (lub początek kwietnia) odbędzie się na neutralnym gruncie.   MojaKruszwica.pl zapewnia, że wszyscy kandydaci otrzymają równą szansę na przedstawienie swoich wizji na przyszłość Kruszwicy,  jak również na interakcję z mieszkańcami, którzy będą mogli zadawać pytania.

Chcemy, aby mieszkańcy Kruszwicy mieli możliwość dokonania świadomego wyboru. Debaty wyborcze to doskonała okazja do bezpośredniego dialogu między kandydatami a elektoratem, co uważamy za fundament zdrowego procesu wyborczego.

Wszystkie szczegóły dotyczące debaty, w tym lista potwierdzonych uczestników oraz moderatorów, zostaną opublikowane na stronie MojaKruszwica.pl po zakończeniu rejestracji na stanowisko Burmistrza Kruszwicy (po 14 marca 2024 roku). Portal zapewni również transmisję na żywo z tego wydarzenia co jest zgodne z dążeniem do maksymalnej otwartości.

Każdy z kandydatów otrzyma przed wyrażeniem zgody na udział w debacie regulamin, który zostanie również udostępniony w portalu MojaKruszwica.pl. Przebieg debaty będzie standardowy. W jego ramach kandydat będzie mógł przedstawić siebie, wizję w poszczególnych obszarach związanych z gminą, zadawać pytania kontrkandydatom oraz udzielać odpowiedzi na zadawane mu pytania przez innych uczestników debaty i mieszkańców, a na koniec podsumować swoją wizję Kruszwicy.

Nad całością debaty będzie czuwać powołana do tego celu apolityczna licząca trzy osoby kapituła debaty. 

Nabór do Kapituły debaty i na moderatorów

Portal MojaKruszwica.pl, jako organizator nadchodzącej debaty wyborczej z kandydatami na Burmistrza Kruszwicy, ogłasza otwarty nabór do kapituły debaty oraz na moderatorów wydarzenia. W duchu zapewnienia pełnej neutralności i obiektywizmu, poszukiwane są osoby, które nie są związane z żadnym komitetem wyborczym ani nie należą do partii politycznych. To kluczowy element, mający na celu zachowanie bezstronności i uczciwości debaty. Portal MojaKruszwica.pl wyznaczy również prowadzącego całą debatę.

Nabór do Kapituły debaty i na Moderatorów

Kapituła debaty

Składająca się z trzech niezależnych osób, kapituła będzie odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem debaty, weryfikację pytań od mieszkańców, a także zapewnienie, że dyskusja przebiega w sposób uporządkowany i zgodny z ustalonymi zasadami. Kapituła będzie również czuwać nad przestrzeganiem regulaminu debaty przez wszystkich uczestników.

Moderatorzy

Osoby na tym stanowisku będą pełnić rolę mediatorów podczas debaty, zadając pytania, kontrolując czas przeznaczony na odpowiedzi i interwencje, a także pilnując, aby dyskusja pozostawała na konstruktywnym i szanującym poziomie.

Kryteria Wyboru

  • Brak związków z komitetami wyborczymi i partiami politycznymi.
  • Umiejętność zachowania neutralności i obiektywności.
  • Dobre zdolności komunikacyjne i umiejętność zarządzania dyskusją.
  • Znajomość lokalnych realiów i problematyki gminy Kruszwica będzie dodatkowym atutem.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Osoby zainteresowane udziałem w kapitule debaty lub pełnieniem roli moderatora są proszone o wysłanie zgłoszenia poprzez adres e-mail dostępny na stronie MojaKruszwica.pl - kujawskagrupamedialna@gmail.com. W zgłoszeniu należy zawrzeć krótkie uzasadnienie swojej kandydatury oraz opis doświadczenia, które może być przydatne w pełnieniu tej roli i pozostawić do siebie kontakt. MojaKruszwica.pl zachęca zwłaszcza osoby aktywne społecznie i znające się na zasadach prowadzenia debat publicznych do aplikowania. 

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 marca 2024, a wybrane osoby zostaną poinformowane o wynikach naboru mailowo oraz poprzez ogłoszenie na portalu.

To wyjątkowa okazja, aby aktywnie włączyć się w życie publiczne gminy Kruszwica i przyczynić się do organizacji wydarzenia, które ma kluczowe znaczenie dla lokalnej demokracji. Portal MojaKruszwica.pl liczy na szerokie zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców, którzy chcieliby współtworzyć to ważne wydarzenie.

Prześlij komentarz

0 Komentarze