Top Ad

header ads

41 proc. mieszkańców regionu Kujaw z Pomorzem i Mazowszem uważa, że zwiększenie potencjału biznesowego jest największym wyzwaniem 41 proc. mieszkańców regionu Kujaw z Pomorzem i Mazowszem uważa, że zwiększenie potencjału biznesowego jest największym wyzwaniem dla rozwoju regionu.

Przyciągnięcie inwestorów i utworzenie nowych miejsc pracy jest uważane za kluczową kwestię rozwojową przez 41 proc. mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego ‒ wynika z raportu #RegionyNEXERY2022. Trzech na pięciu ankietowanych ocenia ten obszar jako mało atrakcyjny pod względem zatrudnienia , co może przekładać się na fakt, iż blisko jedna trzecia młodych mieszkańców Kujaw z Pomorzem i Mazowszem rozważa w najbliższym czasie wyprowadzkę z rodzinnych stron.

Z przeprowadzonego na zlecenie firmy NEXERA badania wynika, że jedynie 36 proc. mieszkańców uważa województwa kujawsko-pomorskie i mazowieckie za atrakcyjne pod względem prowadzenia biznesu, a 42 proc. ‒ bycia zatrudnionym. Ponad 1/3 osób w wieku 25-40 lat planuje zmianę miejsca zamieszkania w ciągu najbliższych 3 lat, co najczęściej motywowane jest brakiem perspektyw rozwoju zawodowego i niezadowalającymi zarobkami. 

Naturalnym sposobem na zatrzymanie ludzi w regionie jest jego gospodarczy rozwój oraz przyciągnięcie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Jednym z zasadniczych czynników decydujących o migracji biznesu na tereny mniej zurbanizowane jest możliwość dostępu do nowoczesnej infrastruktury technicznej, w tym niezawodnego szerokopasmowego Internetu. 

Tę opinię podziela aż 53 proc. mieszkańców uważających, że budowa sieci światłowodowej bezpośrednio przełoży się na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Digitalizacja firm i usług

Popyt na szerokopasmowe łącze wśród przedstawicieli biznesu i coraz bardziej powszechna digitalizacja usług stanowi jeden z trendów wykazanych w badaniu przeprowadzonym przez Nexerę w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Według raportu #RegionyNEXERY2022 lokalne firmy zwiększyły zakres działań online w obszarze składania zamówień oraz kontaktów z klientami za pośrednictwem komunikatorów. Różnice wobec roku 2021 wynoszą w obu wypadkach 6 pkt. proc. W ciągu ostatniego roku więcej nowych użytkowników znalazły również serwisy chmurowe, a odsetek firm, deklarujących wykorzystywanie wirtualnego dysku, wzrósł z 18 proc. w 2021 r. do 44 proc. w 2022 r. Nieznaczny spadek widać jedynie w kategorii mediów społecznościowych, ale wynosi on tylko 3 pkt. proc. Warto też odnotować, że zmniejsza się liczba firm, które w ogóle nie korzystają z usług internetowych. Rok temu było ich 17 proc., a obecnie już tylko 8 proc. Nieco mniejszą dynamikę wzrostu zanotowano w tym roku w obszarze bankowości elektronicznej. W 2021 r. aż 29 proc. firm zwiększyło zakres działań w tym obszarze, podczas gdy w 2022 r. ta liczba to już tylko 20 proc.Szybki internet to praca i płaca

Warto bliżej przyjrzeć się, w jaki sposób firmy w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim korzystały z Internetu w ostatnich latach, ponieważ wiele wskazuje, że ma to związek z sytuacją pandemiczną. Między 2020 a 2021 r. nastąpił wyraźny wzrost liczby przedsiębiorstw, deklarujących brak dostępu do Internetu (6 proc. vs. 17 proc.). Obecnie sytuacja wróciła do przedepidemicznej normy, choć dziś nadal nieco więcej firm zaznacza brak dostępu do internetu niż w 2020 r. (9 proc. vs. 6 proc.). Widać, że organizacje, które w 2022 r. wróciły do korzystania z sieci, wybrały rozwiązania oferowane za pośrednictwem telefonii komórkowej.

Praca jest, ale często zdalna

W trakcie pandemii Polacy nauczyli się pracować z domu. Coraz więcej osób preferuje też zdalną lub hybrydową formę pracy. Aby efektywnie prowadzić home office, potrzebujemy jednak dostępu do niezawodnego i szybkiego Internetu. 55 proc. mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego wskazuje na możliwość pracy zdalnej jako kluczowe ułatwienie w codziennym życiu. Podobna sytuacja dotyczy firm, gdzie zacinająca się sieć może obniżyć produktywność pracowników. (NEXERA)

Prześlij komentarz

0 Komentarze